Üniversitemizin Tarihçesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile 1970 yılında kurulmuştur.

18 Ağustos 1993'te ıkan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri; Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile aılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmştır.

Daha sonra, 1994'de Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, 1995'te Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998'de Eğitim Fakültesi, 2007'de Turizm ve Otel şletmeciliği Yüksekokulu, Mahmudiye Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı kurulmuştur.

37 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve gçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.ESKİŞEHİR’ DE SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

Eskişehir bir kültür beldesidir. Göç alan bir kent olması nedeniyle de farklı ülkelerin kültürleri Eskişehir’de yaşamını sürdürmektedir. Her yıl Ekim ayında düzenlenen Uluslararası Eskişehir festivali, İstanbul ve Ankara festivalleri ile yarışacak düzeydedir. Yunusemre kültür ve sanat merkezi, Büyükşehir belediyesi kültür merkezi sürekli etkinliklere sahne almaktadır.

Kentte sosyal yaşamda büyük çeşitlilik göstermektedir. Hemen her yaş ve sosyal gruba hitap eden eğlence yerleri bulunmaktadır. Üniversitelerdeki spor salonları, tenis kortları, kapalı yüzme havuzu ve açık spor tesislerinin yanı sıra 25 bin kişilik Atatürk stadyumu, kapalı yüzme havuzu, Porsuk Spor kompleksi, Eskişehir’de spor etkinlikleri için önemli altyapı tesisleri oluştururken bu tesislerde yetişen çok sayıda sporcu hem yurt düzeyinde hem de Avrupa düzeyinde başarılar elde etmektedir.

ÖZBAKIŞ (VİZYON)
Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak

ÖZGÖREV (MİSYON)

Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip/bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilen, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirmek ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI


FAKÜLTELER

ÖĞRENCİ SAYISI
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER

K

E

T
TIP FAKÜLTESİ

470

498

968
MÜH. MİM. FAK.

1310

3776

5086
FEN EDEBİYAT FAK.

2381

2003

4384
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

1196

1021

2217
EĞİTİM FAK.

931

425

1356
ZİRAAT FAK.

55

103

158
İLAHİYAT FAK.

114

26

140
FAKÜLTE TOPLAMI

6457

7852

14309
ESKİŞEHİR SAĞLIK Y.O.

428

108

536
TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O.

42

78

120
LİSANS TOPLAMI

6927

8038

14965
SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK M.Y.O.

240

101

341
SİVRİHİSAR M.YO.

74

287

361
MAHMUDİYE M.YO.

4

46

50
MESLEK YÜKSEKOKUL TOPLAMI

318

434

752
SAĞLIK BİL. ENSTİTÜSÜ

79

26

105
FEN BİL. ENSTİTÜSÜ

525

667

1192
SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ

377

286

663
ENSTİTÜ TOPLAMI

981

979

1960
TIPTA UZMANLIK

171

171

342
GENEL TOPLAM

8397

9622

18019
EĞİTİM BİRİMLERİMİZ
Eğitim Fakültesi

Fakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılayacak, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye istekli ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmektir. Fakültede, meslek derslerinin yanında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişmelerini sağlayacak ders ve etkinliklere yer verilmektedir.
Eğitim Fakültesi'nde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği programları bulunmaktadır.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

SAYISAL

4

41
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.

SÖZEL

4

41
Fen Bilgisi Öğretmenliği

SAYISAL

4

52
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

52
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAYISAL

4

52
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

52
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EŞİT AĞIRLIK

4

41
Sınıf Öğretmenliği

EŞİT AĞIRLIK

4

52
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)

EŞİT AĞIRLIK

4

52
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fakültenin temel amacı, teknolojik düzeyde teorik bilgiye, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneğine sahip bilim adamı ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakültenin bölümlerinde alan bilgisi veren dersler yanında çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır.
Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Fizik, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri bulunmaktadır.
Mezunlar, alanlarına göre, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, eğitim kurumları ile sanayi ve ticaret şirketlerinde, araştırmacı, yönetici, danışman olarak görev alabilmekte ya da akademik kariyer yapabilmektedirler.
Ayrıca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, basın ve medya kuruluşlarında, yazar, eleştirmen, çevirmen olarak çalışmaktadırlar.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Biyoloji

SAYISAL

4

72
Biyoloji (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
Fizik

SAYISAL

4

72
Fizik (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
İstatistik

SAYISAL

4

72
İstatistik (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
Karşılaştırmalı Edebiyat

DİL

4

62
Kimya

SAYISAL

4

72
Kimya (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
Matematik

SAYISAL

4

72
Matematik (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
Tarih

SÖZEL

4

72
Tarih (İkinci Öğretim)

SÖZEL

4

72
Türk Dili ve Edebiyatı

SÖZEL

4

72
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)

SÖZEL

4

72
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleri bulunan Fakültenin temel amacı, endüstri ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek etkin ve verimli elemanlar eğitmek ve yetiştirmektir.

Fakülte mezunları, banka ve sigortacılık, turizm, elektronik ve bilişim, sanayi ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yönetici ve uzman olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
İktisat Bölümü

EŞİT AĞIRLIK

4

93
İktisat Bölümü(İkinci Öğretim)

EŞİT AĞIRLIK

4

93
İşletme Bölümü

EŞİT AĞIRLIK

4

77
İşletme Bölümü (İkinci Öğretim)

EŞİT AĞIRLIK

4

77
Maliye Bölümü

EŞİT AĞIRLIK

4

72
Maliye Bölümü (İkinci Öğretim)

EŞİT AĞIRLIK

4

72
Uluslararası İlişkiler Bölümü

EŞİT AĞIRLIK

4

47
Uluslararası İlişkiler Bölümü (İkinci Öğretim)

EŞİT AĞIRLIK

4

47
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.
Fakültede çok sayıda meslek laboratuarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuarları da mevcuttur.
Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi'nde, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.
Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Bilgisayar Mühendisliği

SAYISAL

4

62
Elektrik Elektronik Mühendisliği

SAYISAL

4

82
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

82
Endüstri Mühendisliği

SAYISAL

4

72
Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
İnşaat Mühendisliği

SAYISAL

4

93
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

93
Jeoloji Mühendisliği

SAYISAL

4

52
Kimya Mühendisliği

SAYISAL

4

72
Maden Mühendisliği

SAYISAL

4

72
Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

72
Makine Mühendisliği

SAYISAL

4

93
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)

SAYISAL

4

93
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

SAYISAL

4

52
Mimarlık

SAYISAL

4

41

Tıp Fakültesi

Fakültenin amacı, bilimsel ve mesleki etik ilkelerini benimsemiş, çağdaş tıp teknolojisini kullanabilen doktorlar yetiştirmektir. Öğrencilere, teorik dersler yanında verilen uygulamalı derslerde hasta ile doğrudan iletişim kurma ve hekimlik becerileri kazandırılmaktadır.

Tıp Fakültesinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri'ne bağlı 67 Ana Bilim ve Bilim Dalı'nda lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Fakültesi'nde, çok amaçlı merkezi laboratuar, kapalı devre video sistemli Anatomi Laboratuarı, CCD kamera sistemi ile donatılmış Mikroskopi Laboratuarı ve temel tıp becerileri eğitiminin modeller üzerinde yapıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı bulunmaktadır.

Eskişehir ve çevresindeki iller için, referans hastane konumunda olan 1000 yataklı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi'ne ve hastane mutfağında gıda üretiminde HACCP Belgesine sahip ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Türkiye'deki sağlık kuruluşları içinde "Randevulu Hasta Kabul Sistemi"nin ilk uygulandığı üniversite hastanesi olan bu kuruluş ileri teknoloji ürünü ekipman ile donatılmıştır. Hastane yanındaki ESOGÜ Cumhuriyet Parkı içinde acil hasta naklinde kullanılmak üzere bir helikopter pisti bulunmaktadır. Ayrıca, kanser hastalarının tedavisi amacıyla, 2004 yılında hizmete giren Prof.Dr.Servet Bilir Onkoloji Merkezi, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Tıp Fakültesi

SAYISAL

6

154
İlahiyat Fakültesi
Fakültenin amacı, insana bir bütün olarak bakıp onu tanımaya çalışan, bu çabasında İslam Dini’nin ana kaynaklarını esas alan, geçmişte bu yönde oluşturulmuş birikimden haberdar olan, bu birikime katkı sağlayacak şekilde kendini yetiştirmek isteyen, içinde yaşadığı toplumun değerlerini tanıyan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı kazanmış, yetkin ilahiyatçılar yetiştirmektir.
Fakülte mezunları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında; İmam Hatip, Vaiz, Müftü, Din Hizmetleri Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi, gibi ünvanlarla görev alabilmekte; tezsiz yüksek lisans yaparak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni olabilmektedir. İleri seviyede akademik araştırma yapmak isteyenler için yüksek lisans ve doktora yapma imkanı da bulunmaktadır.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
İlahiyat Fakültesi

SÖZEL

4

52
İlahiyat Fakültesi (İkinci Öğretim)

SÖZEL

4

52
Ziraat Fakültesi

Fakültenin amacı, gerekli mesleki bilgilere sahip, tarım tekniklerini bilen ve uygulayan, tarım sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci gelişmiş, çiftçi-üretici ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, ileri görüşlü, çalışkan ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu sebeple, Bağlar Yerleşkesi'ndeki tarım alanları ile mikroklima özelliği olan Sarıcakaya ilçesindeki arazilerde, çeşitli bitkisel üretim denemeleri yapılmakta, projeler yürütülmekte, uygulamalı çalışmalarla öğrenci eğitimi desteklenmektedir. Ayrıca üreticilere örnek çalışmalar da yapılmaktadır.
Ziraat Fakültesi'nde Tarla Bitkileri lisans programı bulunmaktadır.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Tarla Bitkileri

SAYISAL

4

31
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokulun amacı, sağlık alanında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, mesleki bilgi ve beceriye sahip ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu'nda, Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Uygulama alanı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastaneleri ile Sağlık Ocakları ve Sosyal Hizmetler kuruluşlarından yararlanılmaktadır.

Programları başarıyla tamamlayan mezunlar ülkemizde sağlıkla ilgili kuruluşlarda görev alma, kariyer yapma ve uzmanlaşma olanağına sahiptirler.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Ebelik

SAYISAL

4

52
Hemşirelik

SAYISAL

4

82
Sağlık Kurumları Yöneticiliği

EŞİT AĞIRLIK

4

21
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında lisans eğitimi verilmektedir.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Turizm ve Otel İşletmeciliği

EŞİT AĞIRLIK

4

52
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, sağlık hizmetleri alanında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Yüksekokulda Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez, Paramedik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Tıbbi Laboratuar Teknikleri programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, protez ortez, göz protezi ve optisyenlik laboratuarları ile de hem uygulamalı eğitim yapılmakta hem de Eskişehir ve çevre illerine hizmet verilmektedir.

Mezunlar, sağlık ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Optisyenlik

SAYISAL

2

20
Ortopedik Protez ve Ortez

SAYISAL

2

20
Paramedik

SAYISAL

2

20
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

SÖZEL

2

20
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

SAYISAL

2

20
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

SAYISAL

2

30
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojik uygulamaları kullanabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeniliklere ve grup çalışmasına açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyetini sürdüren Yüksekokul, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve İklimlendirme-Soğutma Teknolojisi programları ile önlisans eğitimi vermektedir.

Mezunlar, meslek elemanı ve tekniker olarak kamu ve özel sektörde görev alabilme veya kendi işlerini kurabilme olanağına sahiptirler.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Bilgisayar Programcılığı

SAYISAL

2

30
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

SAYISAL

2

30
İnşaat Teknolojisi

SAYISAL

2

30
Makine

SAYISAL

2

30
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

EŞİT AĞIRLIK

2

30
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında Mahmudiye ilçesinde açılan Mahmudiye Meslek Yüksekokulu'nda Atçılık ve Antrenörlüğü programında önlisans eğitimi verilmektedir.


BÖLÜM/PROGRAM

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

2009 Kontenjanı
Atçılık ve Antrenörlüğü

EŞİT AĞIRLIK

2

31

Fen Bilimleri Enstitüsü
19 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
ANABİLİM DALLARI
Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Matematik, Elektrik Elektronik Müh., İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Müh., Seramik Mühendisliği, Mimarlık, İlköğretim, Ortaöğretim, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
15 Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
ANABİLİM DALLARI
Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Deontoloji, Farmakoloji, Psikiyatri, Histoloji-Embriyoloji, Biyoistatistik, Biyofizik, Hemşirelik, İç Hastalıkları, Halk Sağlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
10 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

ANA BİLİM DALLARI
İşletme, İktisat, Maliye, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İlköğretim, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Temel İslam Bilimleri
Metalurji Enstitüsü
Metalurji Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilmektedir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SUNDUĞU OLANAKLAR

39 yıllık bilimsel birikimi ile kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sunan güçlü ve köklü bir devlet üniversitesidir.
17782 öğrencisi, 1171 öğretim elemanı ve 1758 idari personeli ile 68 ön lisans ve lisans, 45 lisans üstü programda eğitim vermektedir.
Sayıları 130'u bulan eğitim ve araştırma laboratuarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır.
Üniversitemiz Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı erasmus Programı'na dahildir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avrupa Mühendislik Eğitimi Birliği (SEFİ)'ne ilk üye olan 4 üniversiteden biridir.
2008 yılında Uluslararası Atıf İndekslerince (SCI, SSCI) taranan ve etki faktörü yüksek dergilerde çıkan yayın sayımız artış göstererek 305'e çıkmış olup, öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısı 0.55'e yükselmiştir.
2008 ÖSS sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimizin %83’ü Üniversitemizi ilk 10 içinde tercih etmişlerdir.
Tıp Fakültesi mezunlarımız TUS'da, toplam kontenjan içinde yerleşen adaylar sıralamasında ilk sıralarda yer alarak başarılarını sürdürmektedirler. (Nisan 2004'de 35 tıp fakültesi içinde 8'inci; Eylül 2004'de 41 tıp fakültesi içinde 9'uncu; Nisan 2005'de 40 Tıp Fakültesi içinde 7'nci; Eylül 2005'de 41 Tıp Fakültesi içinde 10'uncu; Nisan 2006'da 41 Tıp Fakültesi içinde 6’ncı; Eylül 2006'da 43 Tıp Fakültesi içinde 11.sırada; Nisan 2007’de 46 Tıp Fakültesi içinde 10’uncu; Eylül 2007’de 46 Tıp Fakültesi içinde 14’üncü; Nisan 2008’de 47 Tıp Fakültesi içinde 13’üncü; Eylül 2008’de 51 Tıp Fakültesi içinde 8’inci)
Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, dil puanı ile ilk 1000'e girerek Üniversitemize kayıt yaptıran normal örgün öğretim öğrencilerine karşılıksız burs verilir.
Çift anadal programı ile, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması, yandal programı ile de kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma olanağı vardır.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi içinde bölümler arası yatay geçiş mümkündür.
Yaz Okulu ile, açılması halinde öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.
Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato'sunda tartışabilirler.
Aynı anda 700 okuyucunun yararlanabildiği kütüphanede, çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında kablosuz Bilgisayar Ağı Sistemi ile yaygın ağa ulaşım olanağı sunulmaktadır.
Üniversitenin bütün birimlerinde yaygın ağ bağlantılı bilgisayar kullanma olanağı vardır.
Yerleşkelerimizde ve kentteki kültür, sanat, spor etkinliklerinin zenginliği öğrencilerimiz için olumlu bir ortam yaratmaktadır.
Üniversitemizde farklı alanlarda etkinlik gösteren 70'e yakın Öğrenci Kulübü vardır.
Öğrenciler, kontenjan dahilinde üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışma olanağına sahiptir.
Üniversite gazetesi ESOGÜ HABER'de isteyen öğrenciler yazı, şiir ve karikatürlerini yayınlayabilirler.
Spor salonunda bulunan Bedensel Uyum Merkezi öğrencilere açıktır.

Toplam 6 yerleşkemizde yaklaşık olarak 267,469 m2'lik kapalı alanda eğitim öğretim yapılmakta, 16,637 m2'lik alanda dinlenme ve park olanakları sunulmakta, 35,699 m2'lik alanda ise çeşitli spor etkinlikleri yapılabilmektedir. Tüm üniversitelere yaygınlaştırılması planlanan Gençlik Danışma Birimi de (GEDAB) üreme sağlığı konularında hizmet verilir.Rektörlük

Santral: 0(222) 239 37 50

Faks: 0(222) 239 54 00

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Genel Sekreterlik

Telefon: 0(222) 239 49 37

Faks: 0(222) 229 14 18

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Eğitim Fakültesi

Telefon: 0(222) 229 31 23

Faks: 0(222) 229 31 24

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Fen Edebiyat Fakültesi

Telefon: 0(222) 239 37 50 (10 Hat)

0(222) 229 01 02

0(222) 239 58 59

Faks: 0(222) 239 35 78

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Müh. Mim.Fak Bademlik Kampüsü

Telefon: 0(222) 230 39 72

Faks: 0(222) 221 39 18

Bademlik Kampüsü 26030 Eskişehir

Müh. Mim.Fak Meşelik Kampüsü

Telefon: 0(222) 239 28 40

Faks: 0(222) 239 36 13

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Tıp Fakültesi

Telefon: 0(222) 239 29 79

Faks: 0(222) 239 37 72

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon: 0(222) 229 25 23

Faks: 0(222) 229 25 27

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Ziraat Fakültesi

Telefon: 0(222) 324 29 91

0(222)324 29 90

Kütahya Yolu Üzeri Karabayır / Eskişehir

İlahiyat Fakültesi

Telefon: 0(222) 217 57 57

Faks: 0(222) 217 57 58

Çamlık Kampüsü 26060 Eskişehir

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Telefon: 0(222) 239 37 94

Faks: 0(222) 229 16 77

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Telefon: 0(222) 229 26 93

Faks: 0(222) 229 26 95

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Sivrihisar M.Y.O.

Telefon: 0(222) 712 53 05

0(222) 712 53 05

Ordu cad. 26600 Sivrihisar/Eskişehir

Bilecik Sağlık Yüksekokulu

Telefon: 0(228)212 18 54

Faks: 0(222) 212 12 07

Ertuğrulgazi m. Devlet Hastanesi Yanı Bilecik

Fen Bilimleri Enstitüsü

Telefon: 0(222) 239 37 50 (Dahili 3101)

Faks: 0(222) 229 31 10

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Metalurji Enstitüsü

Telefon: 0(222) 239 76 39

Faks: 0(222) 229 14 18

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Telefon: 0(222) 239 37 50

Faks: 0(222) 229 11 79

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Telefon: 0(222) 229 30 48

Faks: 0(222) 229 30 48

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Telefon: (222)229 14 19 - (222)239 37 50 Dahili: 1456-1457-1458

Faks: (222)229 20 80

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Telefon: 239 37 50-1210

Faks: -

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Telefon: 239 37 50 -1437

Faks: 229 14 16

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Telefon: (222) 239 09 20/ 1701-1702

Faks: (222) 239 07 20

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0222 229 14 17- 0222 239 37 50 / 1446–1447

Faks: 0222 229 14 18

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Telefon: 222 239 72 78

Faks: 222 239 90 53

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

Telefon: (222) 2393750 - 1462

Faks: (222) 2292755

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Telefon: (222)2393750/1250

Faks: (222)2393420

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir